Your Cart

Suomalainen perheyritys

JK-tuoretalo on perheyritys, jonka Kolehmaisen veljekset perustivat vuonna 2012.

JK-Tuoretalo

JK-tuoretalo on vuonna 2012 perustettu tuusulalainen perheyritys. Olemme erikoistuneet majoneesien, salaatinkastikkeiden, täytteiden ja muiden kastikkeiden valmistukseen. Tarjoamme tuotteitamme tukku- ja vähittäiskauppoihin, elintarviketeollisuuteen sekä ravintolaketjuille.

JK-Tuoretalo Oy                                                                                                                          Versio 1.9

FSSC 22000 tuoteturvallisuuden                                                                                                    30.10.2023

hallintajärjestelmä

 

1.5 Tuoteturvallisuudenperiaatteet (30.10.2023)

 

        Yritys valmistaa majoneesia, maustettuja majoneeseja sekä maustekastikkeita teollisuuteen, tukuille ja yksityisille kuluttajille.

        Periaatteenamme on säilyttää valmistamamme elintarvikkeiden laatu hyvänä asiakkaille saakka sekä terveydelle turvallisena, näin saamme tyytyväiset asiakkaat ja viranomaiset.

 

        Sitoudumme aina täyttämään viranomaisilta tulevat lainsäädännön vaatimukset sekä asiakkailta tulevat erilliset elintarviketurvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

         

        FSSC 22000 -tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmällä hallitaan elintarvikkeen terveydelliset riskitekijät tunnistamalla tuotantoprosessin kohdat, joissa tuotteeseen voi muodostua mikrobiologinen, kemiallinen tai fysikaalinen vaaratekijä. Tunnistetuille kohdille määritellään ohjearvot, joiden puitteissa prosessin tulee pysyä ollakseen hallinnassa. Tunnistetuille kohdille on seurantatoimenpiteet sekä korjaavat toimenpiteet joihin ryhdytään, mikäli seuranta osoittaa, että prosessin hallintarajat seurantapisteissä ovat ylittämässä ohjearvojen rajat.

 

        Yritys viestii aktiivisesti sisäisesti, että ulkoisesti elintarviketurvallisuusasioista. Ulkoista viestintää tapahtuu sekä toimittajille että asiakkaille. Viestintä tapahtuu sähköpostilla sekä asiakaskirjeillä.

 

        Järjestelmän avulla

        parannetaan tuoteturvallisuutta

        tehostetaan toimintaa

        optimoidaan valvontaresurssien käyttö

        hyödynnetään nopeasti ajankohtaiset palautteet

        ennaltaehkäistään virheet

        parannetaan työtyytyväisyyttä, asiakastyytyväisyyttä sekä yrityksen imagoa

        luodaan perusta laadunkehittämistyölle

 

        Mittarimme ja tasomme tuoteturvallisuuteen liittyvissä asiaoissa on:

1.     Asiakasreklamaatioissa on nolla.

2.     Poikkeamatilanteiden tavoitteemme on nolla.

3.     Laboratoriotutkimuksien tavoite viimeisenä käyttöpäivänä hyvä / välttävä.

4.     Pintapuhtausnäytteiden tulokset on oltava hyviä.

 

        Edellisten asioiden summana saadaan yrityksen toiminnan jatkuva paraneminen, tyytyväiset asiakkaat ja paremman tuloksen saavuttaminen.

        Ympäristöasiat ovat ajankohtaisia juuri tämän päivän Suomessa. Kestävä kehitys tulee olemaan aina ajatusmalli myös ympäristöasioita mietittäessä.

Yrityksen johto sitoutuu edellä mainittuihin asioihin.

Toimitusjohtaja Jarkko Riese